Herinrichting openbare ruimte

Afronding van de ontwerpfase van de herinrichting

Met de oplevering van het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de wijk, heeft de werkgroep haar opdracht voltooid. De gemeente neemt de regie en communicatie over in dit project. Projectleider van de gemeente, Ewart Jansen is via ewart.jansen@wageningen.nl bereikbaar voor vragen.

Op deze pagina vind je een overzicht van alle documenten. Door te klikken op de woorden met de groene letters, kom je bij de verschillende onderwerpen. De titel van het document vertelt je over de inhoud.

Waarom een herinrichting?

De riolering en het asfalt in de wijk zijn verouderd en moeten worden vervangen. Ook wordt er een warmtenet aangelegd. Deze zal tegelijkertijd met het vervangen van de riolering worden aangelegd. Als de straten toch open zijn, dan is daar ook de kans om de wijk opnieuw in te richten

De werkgroep

Een groep bewoners heeft de gemeente eind 2020 gevraagd of ze de herinrichting samen met de bewoners vorm mogen geven. Zij hebben hiervoor een plan gemaakt. De gemeente was heel positief over het plan en heeft besloten om de opdracht voor de herinrichting aan de werkgroep te gunnen.

Wie zitten er in de werkgroep?

v.l.n.r. Wanka Lelieveld, Greetje Meijer, Lilian Oostveen, Lian Kasper, Ymkje van de Witte en Angela Hinz. Antke Meintema staat niet op de foto.

Fase 1 Inventarisatie (maart-april 2021)

Fase 1 is begonnen met een bewonersbijeenkomst op 14 april 2021. Op deze bijeenkomst waren 50 bewoners aanwezig net als wethouder Peter de Haan, projectleider Ewart Jansen en woonconsulent Ellen Lamers van de Woningstichting. Bewoners spraken over hun wensen en hun ideeën rondom verkeer en parkeren; groen en biodiversiteit; samenkomen, sport en spel; straatbeeld en beleving; klimaatadaptatie en duurzaamheid. De presentatie van de avond vind je hier

Meer dan 60 bewoners vulden een "ik doe mee" formulier in. Zo konden zij de kansen, knelpunten en ideeën voor de herinrichting van de wijk aangeven.  We hebben daar een overzicht van gemaakt.

Fase 2 Schetsontwerp (april-mei 2021)

De ideeën en wensen uit de eerste bewonersbijeenkomst en die op de andere manieren zijn binnengekomen worden verwerkt in een schetsontwerp. Tijdens de tweede online bewonersbijeenkomst op 25 mei 2021 waren 43 bewoners aanwezig. Lian en Ymkje gaven een terugkoppeling van alle ideeën en een analyse van de wijk Ymkje lichtte daarna de visie en het schetsontwerp toe. Ook over de visie rondom straten en plantsoenen werd gesproken.

Een groot aantal bewoners heeft ons een reactie gestuurd na de bijeenkomst op 25 mei 2021 en na het spreekuur op 27 mei  2021 bij de Kamperfoelielaan 40. De betrokkenheid is groot. We hebben opnieuw een overzicht gemaakt. Dit overzicht is actueel gemaakt met de bijdragen die we hebben ontvangen t/m 31 augustus 2021 Ook van de veel gestelde vragen hebben we een overzicht gemaakt.

Fase 3 Voorlopig ontwerp (juni-juli 2021)

Met de uitkomsten van de tweede bewonersbijeenkomst is de werkgroep aan de slag gegaan. Het voorlopig ontwerp is op 7 september 2021 gedeeld met bewoners tijdens een online bijeenkomst. Vanzelfsprekend was er weer een presentatie. We hebben de presentatie opgeknipt in verschillende stukjes:  Introductie en terugblik, voorlopig ontwerp per thema, samenkomen, sport en spel, groen en biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid, verkeer en parkeren, plateau's

Op 8 en 9 september 2021 is nog een groot aantal bewoners langs geweest bij Kamperfoelielaan 40 om het ontwerp "live" te bekijken. De werkgroep was aanwezig om van gedachten te wisselen. Er ontstonden mooie gesprekken tijdens de avonden. Alle suggesties hebben we wederom verwerkt in een overzicht.

Fase 4 Definitief ontwerp (november 2021)

In fase 4 is het definitief ontwerp gemaakt.

Wanneer gaat het beginnen?

De uitvoering van het ontwerp door de gemeente vindt gelijktijdig plaats met de vervanging van de riolering en de aanleg van het warmtenet. De nieuwsbrief van coöperatie WOW houdt je op de hoogte van de voortgang.